Piję wodę z kranu

Plastik! Wszędzie plastik. Jak często kupujecie wodę w plastikowych butelkach? Dlaczego konsumenci ufają, ze woda w plastiku jest zdrowa? Może z powodu lekko błękitnego lub zielonego koloru butelki przywołującego na myśl zdrowie, naturę i dobrą jakość wody?

Niestety, 90% wody sprzedawanej w plastikowych butelkach zawiera mikroplastik, który jest szkodliwy dla organizmu. Wg. ONZ spożyte drobinki plastiku poniżej 0,15 milimetra mogą łatwo dostać się do układu limfatycznego jelit. Jaki jest na to najprostszy sposób? Pijmy wodę z kranu! Wystarczy kupić szklany lub wykonany ze stali nierdzewnej bidon i kształtować w sobie nawyk picia wody z kranu. Ilość mikroplastiku zawartej w wodzie butelkowanej nie jest prawnie uregulowana, natomiast woda z kranu, Pewiczanka, dostarczana Miaszkańcom miasta spełnia najnowsze, surowe wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącą wody pitnej. Do tego w Koninie mamy zmodernizowaną Stację Uzdatniania Wody z podwójnym systemem dezynfekcji oraz biomonitoringiem.

Rezygnując z kupowania i spożywania wody w plastikowych butelkach dbamy nie tylko o zdrowie, ale też o środowisko. Mniej kupionego plastiku to mniej zużytego plastiku.Nie bójmy się pić wody z kranu. Jest czysta, zdrowa i bezpieczna. Ponadto pijąc codziennie 2 litry wody z kranu zapłacimy za nią 5 złotych rocznie!!! To średnia cena jaką musimy zapłacić za dwie butelki wody w sklepie.

Picie wody z kranu jest zdrowe, ekologiczne i ekonomicznie uzasadnione

😊

Nowa Stacja Uzdatniania Wody

Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwoli na podniesienie efektywności procesów uzdatniania i zapewni stabilną jakość Pewiczanki. Poza najwyższą jakością dostarczanej wody, celem modernizacji jest zmniejszenie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody i obniżenie kosztów eksploatacji SUW.

To jedna z najważniejszych inwestycji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., która pozwoli na utrzymanie stabilności energetycznej eksploatacji oraz zwiększy bezpieczeństwo dostarczania wysokiej jakości wody mieszkańcom Konina na kolejne 30 lat. Całkowity koszt inwestycji to ponad 41 milionów złotych. Zakończenie modernizacji planowane jest na połowę 2021 roku.

Modernizacja SUW obejmuje istniejące obiekty i urządzenia technologiczne, ale także uwzględnia budowę pomp ciepła oraz instalację paneli fotowoltaicznych. Osiągnięcie założonych parametrów obwarowanych wymogami Unii Europejskiej zostanie spełnione przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących obiektów i ich eksploatacji w czasie trwania prac modernizacyjnych. Pozwoli to na zachowanie ciągłości procesów technologicznych i bezpieczną dostawę wody dla mieszkańców Konina. Zmianie podlegać będzie system napowietrzania wody, system filtracji, układ płukania filtrów i dezynfekcji wody oraz pompownia ścieków technologicznych. Wszystkie budynki zostaną poddane termomodernizacji.

Dezynfekcja: Jednym z ważniejszych elementów inwestycji jest system dezynfekcji wody. Obecnie polega on na odkażaniu w jednym punkcie przy użyciu wody chlorowej otrzymywanej z instalacji chloru gazowego. Zmieniony zostanie na dezynfekcję podchlorynem sodowym produkowanym na miejscu metodą elektrolizy soli spożywczej, co ograniczy koszty eksploatacji i zmniejszy ryzyko związane z magazynowaniem chloru na terenie SUW.  Zainstalowana zostanie również lampa UV. Dzięki temu woda uzdatniona będzie charakteryzować się niskim zapotrzebowaniem na chlor. Nowy układ dezynfekcji zapewni bezpieczne dozowanie podchlorynu sodowego proporcjonalnie do przepływu wody dokładniejsze kontrolowanie jego dawki.

Pompa ciepła – specjalność „Pewiku”: Inżynierowie PWiK Sp. z o.o. w Koninie od kilku lat  mogą pochwalić się pierwszą w Wielkopolsce i jedną z pierwszych w Polsce instalacją pompy ciepła, gdzie źródłem energii są ścieki oczyszczone. Dwie takie pompy funkcjonują na terenie oczyszczalni ścieków prawy brzeg i jedna na lewym brzegu. Autorski projekt sprawdził się i zaspokaja potrzeby grzewcze budynków i obiektów technologicznych. Dzięki pompom ciepła spółka oszczędza rocznie ponad 200 tys. zł, zmniejszając emisję dwutlenku węgla do atmosfery i innych zanieczyszczeń pochodzących ze spalin. Bazując na tym doświadczeniu pompa ciepła będzie ogrzewać budynki na terenie Stacji Uzdatniania Wody. Dla odmiany na SUW źródłem energii będzie uzdatniona woda. Pompa wytworzy nie tylko ciepło na potrzeby grzewcze, ale również będzie chłodzić budynek administracyjny. Instalacja posiada własną, systemową automatykę sterującą całym układem grzewczym z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, która będzie dostępna we wszystkich obiektach stacji.

Fotowoltaika: na terenie SUW zainstalowane zostaną 363 panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 100 kW. Wybudowana na skarpie nachylonej w stronę południa infrastruktura pozwoli na oddanie w całości wytworzonej energii do wewnętrznej sieci energetycznej Stacji Wodociągowej.

Zarówno pompa ciepła, jak i panele fotowoltaiczne są efektem konsekwentnie realizowanej strategii samowystarczalności energetycznej PWiK głównie opartej o Odnawialne Źródła Energii. Zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność świadczonych usług oraz zmniejszają ryzyko nagłego wzrostu cen energii elektrycznej.

Biomonitoring będzie jedną z atrakcji stacji. Jest to sprawdzona metoda badania jakości wody przez małże. Pełnią one rolę wczesnego ostrzegania przed pogorszeniem się jakości ujmowanej wody podziemnej. Małże monitorowane będą z częstotliwością co 1 sekundę, a cały proces jest zautomatyzowany i bezobsługowy. Transmisje z pracy biomonitoringu będzie można zobaczyć dzięki kamerom, z których obraz „na żywo” będzie dostępny na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Zwiedziliśmy Stację Wodociągową

Skąd się bierze woda w kranie ? Ile litrów wody potrzeba do wyprodukowania jednych spodni czy jednej koszulki ? Jak długie sieci wodociągowo – kanalizacyjne ma PWiK ?

Na te i inne bardzo ciekawe pytania naszych Gości mieliśmy okazję odpowiedzieć w sobotę 23 marca, kiedy to bramy Stacji Wodociągowej dla Mieszkańców Konina zostały otwarte.

Uczestnicy mieli okazję odwiedzić zamknięty na co dzień obiekt i zapoznać się z procesem produkcji wody.

Spotkanie podzielone zostało na dwie części. W pierwszej kolejności przedstawiona została budząca wiele ciekawych pytań prezentacja multimedialna. Druga cześć to wycieczka z przewodnikiem po ścieżce produkcji wody.

Nasi Goście aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i chętnie dzielili się z nami swoimi uwagami i pytaniami.

Zwiedzających w imieniu wszystkich pracowników PWiKu, zaprosił i powitał Waldemar Jaskólski, który również wcielił się w prelegenta, przekazując wiedzę tak ważną dla naszego życia oraz ważną z punktu widzenia ochrony środowiska.

Miłą niespodzianką dla Gości były prezenty a wśród nich rzeżucha w pięknym ozdobnym słoiczku, jak znalazł do świątecznego, wielkanocnego wysiania i koniecznie podlania naszą czystą wodą z kranu Pewiczanką.

To nie koniec. Od najbliższego poniedziałku do piątku w ramach obchodów Światowego Dnia Wody, odwiedzą nas zapisane szkoły.

Czekamy na Was z niecierpliwością. Do zobaczenia !Ważni goście Stacji Wodociągowej

Wczoraj mieliśmy zaszczyt gościć Uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie, którzy zwiedzili naszą Stację Wodociągową. Podczas wizyty zapoznaliśmy ich z zaawansowaną technologią uzdatniania wody. Opowiedzieliśmy również o naszej pracy, dlaczego jest tak ważna dla Mieszkańców Konina. Dziękujemy za ciekawe pytania i aktywne uczestnictwo. Cieszymy się, że możemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem w obszarze, który tak ważny jest dla przyszłości Naszej planety

Zwiedzanie Stacji Wodociągowej

Szanowni Państwo,

Z niecierpliwością czekamy na Światowy Dzień Wody!

22 marca jest dniem przypominającym nam wszystkim o wartości wody w środowisku i naszym życiu. To szczególny dzień dla naszego przedsiębiorstwa. Tym bardziej chcielibyśmy zaprosić Państwa do odwiedzenia Stacji Wodociągowej.

W sobotę 23 marca otwieramy bramy Stacji Wodociągowej dla Mieszkańców Konina.

Uczestnicy będą mieli okazję odwiedzić zamknięty na co dzień obiekt i zapoznać się z procesem produkcji wody.

Spotkanie podzielone zostało na dwie części. W pierwszej kolejności przedstawiona zostanie prezentacja multimedialna. Druga cześć to wycieczka po ścieżce produkcji wody.

Jesteśmy absolutnie pewni, że nasi Goście będą aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i chętnie podzielą się z nami swoimi uwagami i pytaniami.

Zapraszam w imieniu wszystkich pracowników PWiKu.

Waldemar Jaskólski.

Światowy Tydzień Wody

Wczoraj pierwszy dzień wiosny, dzisiaj Światowy Dzień Wody!

22 marca jest dniem przypominającym nam wszystkim o wartości wody w środowisku. To szczególny dzień dla przedsiębiorstw wodociągowych. Tym bardziej cieszymy się, że szkoły podstawowe w Koninie tak licznie odpowiedziały na nasze zaproszenie do odwiedzenia Stacji Wodociągowej.

W tym roku rozszerzyliśmy obchody Światowego Dnia Wody na Tydzień Wody w PWiK! Od 21 do 24 marca otwieramy bramy Stacji Wodociągowej dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

Uczestnicy warsztatów mają okazję odwiedzić zamknięty na co dzień obiekt i zapoznać się z procesem produkcji wody.

Zajęcia podzielone zostały na dwie części. W pierwszej kolejności przedstawiono prezentację multimedialną. Druga cześć to wycieczka po ścieżce produkcji wody.

Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach i chętnie zadają nieoczywiste pytania 😊

Kilka ciekawostek z dotychczasowych zajęć:

  1. Ile wody zużywamy do produkcji bawełnianej koszulki? 2700 litrów!
  2. Ile wody potrzebujemy do produkcji bawełny? Dla 1kg dżinsu aż 11 000 litrów!
  3. Ile wody dziennie dostarczamy Mieszkańcom Konina? ok.8000 m3
  4. Jak głębokie są studnie, z których pobieramy wodę do uzdatnienia? Od 90 do 120 m

Dbajmy o środowisko, w którym żyjemy. Szanujmy wodę i jej zasoby.

Pewiczanka – dobra woda z kranu