Fakty o naszej wodzie

1

ZAWIERA WARTOŚCIOWE SKŁADNIKI MINERALNE

Woda z wodociągu publicznego Konin– Kurów jest wodą średnio zmineralizowaną (ogólna zawartość minerałów mieści się w granicach 500 – 1500 mg/l), co znaczy, że zawiera więcej minerałów niż wiele wód źródlanych, a nawet niektórych nazywanych mineralnymi.

2

JEST SYSTEMATYCZNIE BADANA W LABORATORIUM

Nad jakością wody w PWiK czuwa laboratorium, w którym wykonywane są badania zarówno na poszczególnych etapach procesu uzdatniania jak i w wyznaczonych punktach na sieci ustalonych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koninie.

3

JEST W PEŁNI BEZPIECZNA MIKROBIOLOGICZNIE

Odbiorcy zaopatrywani są w wodę pochodzącą ze źródeł głębinowych. W stacji uzdatniania woda ta poddawana jest procesowi polegającemu na jej napowietrzeniu, odżelazieniu i dezynfekcji chlorem gazowym, który zabija bakterie, wirusy i zapobiega ich pojawianiu się w wodociągu.

4

JEST TANIA

Jeden litr PEWICZANKI to koszt 0,00753 zł. Jeśli Twoja rodzina wypija miesięcznie 18 butelek wody mineralnej, to pijąc Pewiczankę zaoszczędzisz rocznie prawie 365 zł (średnia ceny wody butelkowanej 1,70 zł, pojemnośc butelki w kalkulacji 1,5 l.

Oblicz oszczędności w Twoim domu,

sprawdź ile zaoszczędzisz pijąc Pewiczankę.
Dowiedz się więcej, zobacz wideo!

O naszej wodzie

Do sieci wodociągowej, zaopatrującej mieszkańców Konina, tłoczona jest woda uzdatniona i w pełni bezpieczna mikrobiologicznie. Każdy mieszkaniec miasta może więc bezpiecznie spożywać wodę prosto z kranu swojego mieszkania, domu lub biura.

Woda z wodociągu publicznego Konin– Kurów jest wodą średnio zmineralizowaną (ogólna zawartość minerałów mieści się w granicach 500 – 1500 mg/l), co znaczy, że zawiera więcej minerałów niż wiele wód źródlanych, a nawet niektórych nazywanych mineralnymi.

Nad jakością wody w PWiK czuwa laboratorium, w którym wykonywane są badania zarówno na poszczególnych etapach procesu uzdatniania jak i w wyznaczonych punktach sieci Wyniki badań jakości wody umieszczane są na stronie internetowej www.pwik-konin.com.pl

Współpraca

Aktualności

Delegacja z Ukrainy zwiedza Stację Wodociągową

W dniu 5 października 2021 roku Zbigniew Szymczak, Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Koninie, gościł Delegację z miasta Czernihow. W składzie Delegacji byli przedstawiciele Wodociągów w Czernihowie, Pan Sierigrej Malyavko – główny Dyrektor Zakładu Wodociągów w Czernihowie oraz Pani Tatiana Siemyonova – kierownik działu kontroli jakości wody, laboratorium i ekologii. W skład Delegacji weszli również Pan Oleg Lukash – dyrektor generalny firmy IN-Prem, Maxim Lukash – główny inżynier ds. AKPIA firmy IN-Prem, Walerij Sulima – główny inżynier firmy IN-Prem oraz przedstawiciele firmy NANTECH s.c. Łukasz Weber i Piotr Samelak – specjaliści ds. technologii uzdatniania wody.

Delegaci z ukraińskiego miasta Czernichow stoją przed dużym wyzwaniem inwestycyjnym i planują budowę stacji uzdatniania wody dla aglomeracji ponad 250 tys. mieszkańców. Jako przykład wzorowego obiektu uznali Stację Wodociągową Konin-Kurów, której modernizacja jest na ostatniej prostej, a jej koszt to ponad 41 mln złotych. Jest to największa inwestycja w historii „Pewiku”. Nowoczesna Stacja Wodociągowa znalazła uznanie wśród Delegatów. Przyglądali się procesowi uzdatniania i dezynfekcji wody oraz monitorowania jakości. Pozyskali informacje na co należy zwrócić uwagę przy projektowaniu i realizacji tak ważnej inwestycji. Dużym wsparciem dla uczestników delegacji okazały się również rozwiązania dotyczące automatyki procesów technologicznych.

Goście zwiedzili również obie konińskie oczyszczalnie ścieków, które zostały gruntownie zmodernizowane, a dzięki temu Konin jest w gronie niespełna 30% aglomeracji w Polsce, które spełniają wymogi unijnej dyrektywy „ściekowej” oraz wymogi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Delegaci skorzystali także z zaproszenia Urzędu Miejskiego w Koninie. Gości przyjął z-ca Prezydenta Miasta Konina, Pan Paweł Adamów. Uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami inwestycyjnymi. Podczas spotkania Pan Łukasz Weber, reprezentant firmy NANTECH s.c., przyznał, że konińska Stacja Wodociągowa jest jedną z najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju, a proces uzdatniania jest na najwyższym światowym poziomie i zapewni mieszkańcom Konina bezpieczeństwo dostaw czystej i świeżej wody.

Na koniec wizyty Delegaci mieli okazję zwiedzić teren, na którym wybudowana została (przy wsparciu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) farma fotowoltaiczna o mocy 2,2 MW oraz Laboratorium Badań Środowiskowych z akredytacją PCA.

Wierzymy, że doświadczenia zdobyte podczas wizyty w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie przydadzą się w budowie nowej stacji w Czernihowie.

Miłą niespodzianką było przesłane przez Pana Łukasza Webera w dniu 8 października 2021 r. podziękowanie skierowane do Prezesa Zarządu za profesjonalne przyjęcie delegacji, którego treść prezentujemy poniżej:

Szanowny Panie Prezesie,
pragnę złożyć podziękowania za bardzo profesjonalne, merytoryczne i serdeczne przyjęcie przedstawicieli Przedsiębiorstwa Wodociągowego z Czernihova na Ukrainie w osobie Dyrektora Generalnego – Pana Siergieja Malavko oraz Pani Naczelnik Wydziału Kontroli Jakości, Laboratorium i Ekologii – Tatiany Siemionovej, przedstawicieli ukraińskiej firmy IN-PREM oraz naszej skromnej reprezentacji firmy Nentech s.c. Na naszych gościach szczególne wrażenie wywarła zmodernizowana Stacji Uzdatniania Wody w Koninie, którą (jak zapewniali w rozmowach kuluarowych) stawiają sobie za wzór dla planowanej budowy podobnego obiektu w Czernihovie, szczególnie, że zarówno pod względem wydajności jak i jakości ujmowanej wody będą to zakłady tożsame. Nie ukrywam, że ja również byłem pozytywnie zaskoczony efektem prac modernizacyjnych, jakością robót, nowoczesnością zastosowanych rozwiązań – w tym szczególnie w procesie aeracji i dezynfekcji, czy też stopniem automatyzacji procesów, przekładającym się na optymalizację energetyczną produkcji wody. Obiekt został wykonany z dbałością o szczegóły techniczne, ale i estetyczne. I co najważniejsze, nowoczesne technologie jak dezynfekcja promieniami UV czy z wykorzystaniem bardzo czystego podchlorynu produkowanego na miejscu z soli kuchennej pozwolą dostarczyć mieszkańcom Konina wodę o najwyższych walorach jakościowych. Równie duże wrażenie wywołała na całej naszej delegacji polityka energetyczna firmy zmierzająca do maksymalizacji produkcji energii z własnych źródeł (w tym fantastycznej mocy farma fotowoltaiczna, czy międzyobiektowa sieć energetyczna średniego napięcia). Goście zgodnie podkreślali, że zobaczyli nowoczesne, sprawnie zarządzane Przedsiębiorstwo Wodociągowe, które może stanowić dla nich wyznacznik co do kierunków rozwoju.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję!
Z poważaniem
dr inż. Łukasz Weber
Specjalista ds. technologii produkcji wody
NENTECH S.C.

Wejście główne SUW

Nowa Stacja Uzdatniania Wody

Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwoli na podniesienie efektywności procesów uzdatniania i zapewni stabilną jakość Pewiczanki. Poza najwyższą jakością dostarczanej wody, celem modernizacji jest zmniejszenie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody i obniżenie kosztów eksploatacji SUW.

To jedna z najważniejszych inwestycji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., która pozwoli na utrzymanie stabilności energetycznej eksploatacji oraz zwiększy bezpieczeństwo dostarczania wysokiej jakości wody mieszkańcom Konina na kolejne 30 lat. Całkowity koszt inwestycji to ponad 41 milionów złotych. Zakończenie modernizacji planowane jest na połowę 2021 roku.

Modernizacja SUW obejmuje istniejące obiekty i urządzenia technologiczne, ale także uwzględnia budowę pomp ciepła oraz instalację paneli fotowoltaicznych. Osiągnięcie założonych parametrów obwarowanych wymogami Unii Europejskiej zostanie spełnione przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących obiektów i ich eksploatacji w czasie trwania prac modernizacyjnych. Pozwoli to na zachowanie ciągłości procesów technologicznych i bezpieczną dostawę wody dla mieszkańców Konina. Zmianie podlegać będzie system napowietrzania wody, system filtracji, układ płukania filtrów i dezynfekcji wody oraz pompownia ścieków technologicznych. Wszystkie budynki zostaną poddane termomodernizacji.

Dezynfekcja: Jednym z ważniejszych elementów inwestycji jest system dezynfekcji wody. Obecnie polega on na odkażaniu w jednym punkcie przy użyciu wody chlorowej otrzymywanej z instalacji chloru gazowego. Zmieniony zostanie na dezynfekcję podchlorynem sodowym produkowanym na miejscu metodą elektrolizy soli spożywczej, co ograniczy koszty eksploatacji i zmniejszy ryzyko związane z magazynowaniem chloru na terenie SUW.  Zainstalowana zostanie również lampa UV. Dzięki temu woda uzdatniona będzie charakteryzować się niskim zapotrzebowaniem na chlor. Nowy układ dezynfekcji zapewni bezpieczne dozowanie podchlorynu sodowego proporcjonalnie do przepływu wody dokładniejsze kontrolowanie jego dawki.

Pompa ciepła – specjalność „Pewiku”: Inżynierowie PWiK Sp. z o.o. w Koninie od kilku lat  mogą pochwalić się pierwszą w Wielkopolsce i jedną z pierwszych w Polsce instalacją pompy ciepła, gdzie źródłem energii są ścieki oczyszczone. Dwie takie pompy funkcjonują na terenie oczyszczalni ścieków prawy brzeg i jedna na lewym brzegu. Autorski projekt sprawdził się i zaspokaja potrzeby grzewcze budynków i obiektów technologicznych. Dzięki pompom ciepła spółka oszczędza rocznie ponad 200 tys. zł, zmniejszając emisję dwutlenku węgla do atmosfery i innych zanieczyszczeń pochodzących ze spalin. Bazując na tym doświadczeniu pompa ciepła będzie ogrzewać budynki na terenie Stacji Uzdatniania Wody. Dla odmiany na SUW źródłem energii będzie uzdatniona woda. Pompa wytworzy nie tylko ciepło na potrzeby grzewcze, ale również będzie chłodzić budynek administracyjny. Instalacja posiada własną, systemową automatykę sterującą całym układem grzewczym z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, która będzie dostępna we wszystkich obiektach stacji.

Fotowoltaika: na terenie SUW zainstalowane zostaną 363 panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 100 kW. Wybudowana na skarpie nachylonej w stronę południa infrastruktura pozwoli na oddanie w całości wytworzonej energii do wewnętrznej sieci energetycznej Stacji Wodociągowej.

Zarówno pompa ciepła, jak i panele fotowoltaiczne są efektem konsekwentnie realizowanej strategii samowystarczalności energetycznej PWiK głównie opartej o Odnawialne Źródła Energii. Zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność świadczonych usług oraz zmniejszają ryzyko nagłego wzrostu cen energii elektrycznej.

Biomonitoring będzie jedną z atrakcji stacji. Jest to sprawdzona metoda badania jakości wody przez małże. Pełnią one rolę wczesnego ostrzegania przed pogorszeniem się jakości ujmowanej wody podziemnej. Małże monitorowane będą z częstotliwością co 1 sekundę, a cały proces jest zautomatyzowany i bezobsługowy. Transmisje z pracy biomonitoringu będzie można zobaczyć dzięki kamerom, z których obraz „na żywo” będzie dostępny na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Bądźmy w kontakcie

Masz pytania? Napisz do nas.

Dane adresowe
  • Lokalizacja ul. Poznańska 49, 62-510 Konin
  • Email: pwikkonin@pwik-konin.com.pl
  • Telefon: +48 63 245 94 75
  • WWW: pwik-konin.com.pl
Formularz kontaktowy