Feta z Pewiczanką

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie zorganizowało stoisko z Dobrą wodą Pewiczanką podczas Fety na zakończenie lata, która odbyła się w dniu 31.08.2014 r. na terenie Amfiteatru w Koninie.

Stoisko PWiK Konin cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestnicy imprezy mogli skosztować Pewiczanki, (więcej…)

,,Pewiczanka” ze zdrojka

Rozmowa z Małgorzatą Opasiak, kierowniczką laboratorium PWiK Konin

W ubiegłym roku w na placu Niepodległości oraz na nadwarciańskich bulwarach, na wysokości budynku Urzędu Miejskiego w  Koninie, stanęły dystrybutory wody pitnej zasilane wodą wodociągową ,,pewiczanką” (zdrojki miejskie). (więcej…)

Pewiczanka na festiwalu

W dniach 4 – 8 czerwca 2014 roku odbył się w Koninie 35 Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Najstarsza i największa dziecięca impreza w kraju i Europie. Popularyzuje amatorski ruch artystyczny dzieci i młodzieży. Prezentuje się na niej 2 tysiące uczestników. Występowały na niej dzieci z całej Europy, jak również z Izraela, Japonii i Stanów Zjednoczonych. (więcej…)