,,Pewiczanka” ze zdrojka

Rozmowa z Małgorzatą Opasiak, kierowniczką laboratorium PWiK Konin

W ubiegłym roku w na placu Niepodległości oraz na nadwarciańskich bulwarach, na wysokości budynku Urzędu Miejskiego w  Koninie, stanęły dystrybutory wody pitnej zasilane wodą wodociągową ,,pewiczanką” (zdrojki miejskie). Jaka jest jej jakość?
Mieszkańcy Konina zaopatrywani są w wodę pochodzącą ze źródeł głębinowych. Na Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej w Koninie przy ulicy Łąkowej 1 woda ta poddawana jest procesowi uzdatniania, polegającemu na jej napowietrzeniu, odżelazieniu i dezynfekcji chlorem gazowym, który zabija bakterie, wirusy i zapobiega ich pojawianiu się w wodociągu.
Do sieci wodociągowej, zaopatrującej mieszkańców miasta, tłoczona jest woda uzdatniona i w pełni bezpieczna mikrobiologicznie.

Jak często badana jest jakość wody w konińskich wodociągach? 
Nad jakością wody w PWiK czuwa laboratorium, w którym wykonywane są badania zarówno na poszczególnych etapach procesu uzdatniania jak i w wyznaczonych punktach na sieci ustalonych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koninie. Wyniki badań jakości wody umieszczane są na naszej stronie internetowej.
PWiK Sp. z o.o. w Koninie w uzgodnieniu z PPIS w Koninie ustala na każdy bieżący rok „Plan badań laboratoryjnych wody”, w którym określone zostają szczegółowo punkty kontrolne, częstotliwość oraz zakres wykonywanych badań. Ponadto systematycznie, w ramach monitoringu wewnętrznego, laboratorium wykonuje dodatkowo szereg badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody surowej (ujmowanej z studni głębinowych), wody z poszczególnych etapów uzdatniania, wody podawanej do sieci wodociągowej oraz z poszczególnych punktów sieci.

Porównywaliście Państwo skład wód źródlanych i mineralnych z wodą wodociągową ,,pewiczanką”? 
Tak, zrobiliśmy takie zestawienie. Wynika z niego, że woda z wodociągu publicznego Konin– Kurów jest wodą średnio zmineralizowaną (ogólna zawartość minerałów mieści się w granicach 500 – 1500 mg/l), co znaczy, że zawiera więcej minerałów niż wiele wód źródlanych, a nawet niektórych nazywanych mineralnymi.