Delegacja z Ukrainy zwiedza Stację Wodociągową

W dniu 5 października 2021 roku Zbigniew Szymczak, Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Koninie, gościł Delegację z miasta Czernihow. W składzie Delegacji byli przedstawiciele Wodociągów w Czernihowie, Pan Sierigrej Malyavko – główny Dyrektor Zakładu Wodociągów w Czernihowie oraz Pani Tatiana Siemyonova – kierownik działu kontroli jakości wody, laboratorium i ekologii. W skład Delegacji weszli również Pan Oleg Lukash – dyrektor generalny firmy IN-Prem, Maxim Lukash – główny inżynier ds. AKPIA firmy IN-Prem, Walerij Sulima – główny inżynier firmy IN-Prem oraz przedstawiciele firmy NANTECH s.c. Łukasz Weber i Piotr Samelak – specjaliści ds. technologii uzdatniania wody.

Delegaci z ukraińskiego miasta Czernichow stoją przed dużym wyzwaniem inwestycyjnym i planują budowę stacji uzdatniania wody dla aglomeracji ponad 250 tys. mieszkańców. Jako przykład wzorowego obiektu uznali Stację Wodociągową Konin-Kurów, której modernizacja jest na ostatniej prostej, a jej koszt to ponad 41 mln złotych. Jest to największa inwestycja w historii „Pewiku”. Nowoczesna Stacja Wodociągowa znalazła uznanie wśród Delegatów. Przyglądali się procesowi uzdatniania i dezynfekcji wody oraz monitorowania jakości. Pozyskali informacje na co należy zwrócić uwagę przy projektowaniu i realizacji tak ważnej inwestycji. Dużym wsparciem dla uczestników delegacji okazały się również rozwiązania dotyczące automatyki procesów technologicznych.

Goście zwiedzili również obie konińskie oczyszczalnie ścieków, które zostały gruntownie zmodernizowane, a dzięki temu Konin jest w gronie niespełna 30% aglomeracji w Polsce, które spełniają wymogi unijnej dyrektywy „ściekowej” oraz wymogi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Delegaci skorzystali także z zaproszenia Urzędu Miejskiego w Koninie. Gości przyjął z-ca Prezydenta Miasta Konina, Pan Paweł Adamów. Uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami inwestycyjnymi. Podczas spotkania Pan Łukasz Weber, reprezentant firmy NANTECH s.c., przyznał, że konińska Stacja Wodociągowa jest jedną z najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju, a proces uzdatniania jest na najwyższym światowym poziomie i zapewni mieszkańcom Konina bezpieczeństwo dostaw czystej i świeżej wody.

Na koniec wizyty Delegaci mieli okazję zwiedzić teren, na którym wybudowana została (przy wsparciu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) farma fotowoltaiczna o mocy 2,2 MW oraz Laboratorium Badań Środowiskowych z akredytacją PCA.

Wierzymy, że doświadczenia zdobyte podczas wizyty w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie przydadzą się w budowie nowej stacji w Czernihowie.

Miłą niespodzianką było przesłane przez Pana Łukasza Webera w dniu 8 października 2021 r. podziękowanie skierowane do Prezesa Zarządu za profesjonalne przyjęcie delegacji, którego treść prezentujemy poniżej:

Szanowny Panie Prezesie,
pragnę złożyć podziękowania za bardzo profesjonalne, merytoryczne i serdeczne przyjęcie przedstawicieli Przedsiębiorstwa Wodociągowego z Czernihova na Ukrainie w osobie Dyrektora Generalnego – Pana Siergieja Malavko oraz Pani Naczelnik Wydziału Kontroli Jakości, Laboratorium i Ekologii – Tatiany Siemionovej, przedstawicieli ukraińskiej firmy IN-PREM oraz naszej skromnej reprezentacji firmy Nentech s.c. Na naszych gościach szczególne wrażenie wywarła zmodernizowana Stacji Uzdatniania Wody w Koninie, którą (jak zapewniali w rozmowach kuluarowych) stawiają sobie za wzór dla planowanej budowy podobnego obiektu w Czernihovie, szczególnie, że zarówno pod względem wydajności jak i jakości ujmowanej wody będą to zakłady tożsame. Nie ukrywam, że ja również byłem pozytywnie zaskoczony efektem prac modernizacyjnych, jakością robót, nowoczesnością zastosowanych rozwiązań – w tym szczególnie w procesie aeracji i dezynfekcji, czy też stopniem automatyzacji procesów, przekładającym się na optymalizację energetyczną produkcji wody. Obiekt został wykonany z dbałością o szczegóły techniczne, ale i estetyczne. I co najważniejsze, nowoczesne technologie jak dezynfekcja promieniami UV czy z wykorzystaniem bardzo czystego podchlorynu produkowanego na miejscu z soli kuchennej pozwolą dostarczyć mieszkańcom Konina wodę o najwyższych walorach jakościowych. Równie duże wrażenie wywołała na całej naszej delegacji polityka energetyczna firmy zmierzająca do maksymalizacji produkcji energii z własnych źródeł (w tym fantastycznej mocy farma fotowoltaiczna, czy międzyobiektowa sieć energetyczna średniego napięcia). Goście zgodnie podkreślali, że zobaczyli nowoczesne, sprawnie zarządzane Przedsiębiorstwo Wodociągowe, które może stanowić dla nich wyznacznik co do kierunków rozwoju.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję!
Z poważaniem
dr inż. Łukasz Weber
Specjalista ds. technologii produkcji wody
NENTECH S.C.

Wejście główne SUW