Światowy Dzień Wody

Dziś, 22 marca 2019 roku, przy okazji obchodów Światowego Dnia Wody odwiedziła nas liczna grupa przedszkolaków zainteresowanych działaniem przedsiębiorstwa. Dzieci aktywnie i chętnie uczestniczyły w spotkaniu i poznały proces poboru i uzdatniania wody oraz zasady funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Koninie.

W tym roku Światowy Dzień Wody odbywa się pod hasłem „Leaving no one behind” (z ang. – nie pozostawiając nikogo w tyle), które kładzie nacisk na solidarność wobec problemów związanych z wodą i równoważony rozwój przedsiębiorstw wodociągowych, a także propagowanie zachowań proekologicznych, w szczególności dbałość o zasoby wody.